Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Datorizētās ražošanas atvērtā pirmkoda programmatūras rīku salīdzinoša analīze
Title in English Comparative Analysis of Open Source Computer Aided Manufacturing Software Tools
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Antons Patļins
Abstract Darba mērķis ir analizēt darbā apskatīto datorizētas projektēšanas un datorizētas ražošanas instrukciju koda, rīka ceļa atvērtā pirmkoda programmatūru sniegumu, veikt to savstarpēju salīdzināšanu, izpētīt tehnoloģiju saistītu ar datorizētu ražošanu un tehnoloģiju saistībā ar darba izstrādi. Datorizētas ražošanas atvērtā pirmkoda programmatūru salīdzināšanai tika izpētīta un aprakstīta atvērtā pirmkoda datorizētas projektēšanas un datorizētas ražošanas instrukciju koda, rīka ceļa programmatūra, izvirzīti vērtēšanas kritēriji, veikta to savstarpēja salīdzināšana un noskaidrots katra programmatūras rīka sniegums. Lai iegūtu datus izvirzītajiem kritērijiem programmatūras rīki tika vērtēti pēc snieguma simulācijas vidē “CAMotics” un no autora pieredzes strādājot ar tiem. Lai iegūtu datus programmatūru vērtēšanai un salīdzināšanai tika veikta to vispārēja un eksperimentāla izpēte. Programmatūra tika sadalīta alternatīvās pa pāriem un izvirzīti vērtēšanas kritēriji. Kritērijiem tika piešķirts svars pielietojot AHP pāru salīdzināšanas kritēriju un programmatūrai tika piešķirts novērtējums pielietojot AHP metodi. Tika izveidota vērtēšanas gaita pēc kā vērtēt datorizētas ražošanas programmatūru kuru var pielietot atkārtoti. Ar šo gaitu un izpēti noskaidrots programmatūru savstarpējs sniegums un pielietojums. Darba apjoms - 62. lpp., 8 tabulas, 30 attēli un 0 pielikumi.
Keywords Datorizēta ražošana, Datorizēta projektēšana, Instrukciju kods, Rīka ceļš, Atvērtā pirmkoda programmatūras rīki, Datorizētas ražošanas simulācija
Keywords in English Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Design, Tool Path, Open Source Software Tools, Computer Aided Manufacturing Simulation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 18:55:17