Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīga pārdošanas vadītāju atlases modeļa izveide industriālajā sektorā
Nosaukums angļu valodā Creation of a Sustainable Recruitment Model for the Sales Managers' Positions within the Industrial Sector
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Dr. oec. A. Roša, docente
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 48 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 58 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā tika analizēti zinātniskie un citi resursi par darba tirgus tendencēm, pārdošanas vadītāja darba specifiku un profilu, kā arī kandidātu novērtēšanas metodēm. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Darba empīriskajā dāļā tika apkopota informācija par veikto sludinājumu un vakanču specifikāciju kontentanalīzi, ekspertu (personāla atlases speciālistu un apmācību vadītāju) intervijām un kvazieksperimentu. Balstoties uz rezultātiem, tika izstrādāts ilgtspējīga pārdošanas vadītāju atlases modelis industriālajām sektoram.
Atslēgas vārdi personāla atlase, personāla atlases modelis, pārdošanas vadītāju atlase, industriālais sektors
Atslēgas vārdi angļu valodā recruitment, selection, recruitment model, sales managers' recruitment, industrial sector
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 17:05:38