Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ilgtspējīga pārdošanas vadītāju atlases modeļa izveide industriālajā sektorā
Title in English Creation of a Sustainable Recruitment Model for the Sales Managers' Positions within the Industrial Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Dr. oec. A. Roša, docente
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 48 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 58 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā tika analizēti zinātniskie un citi resursi par darba tirgus tendencēm, pārdošanas vadītāja darba specifiku un profilu, kā arī kandidātu novērtēšanas metodēm. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Darba empīriskajā dāļā tika apkopota informācija par veikto sludinājumu un vakanču specifikāciju kontentanalīzi, ekspertu (personāla atlases speciālistu un apmācību vadītāju) intervijām un kvazieksperimentu. Balstoties uz rezultātiem, tika izstrādāts ilgtspējīga pārdošanas vadītāju atlases modelis industriālajām sektoram.
Keywords personāla atlase, personāla atlases modelis, pārdošanas vadītāju atlase, industriālais sektors
Keywords in English recruitment, selection, recruitment model, sales managers' recruitment, industrial sector
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 17:05:38