Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Pastāvīgā Prasību Inženierija Industrijas 4.0 Kontekstā
Nosaukums angļu valodā Continuous Requirement Engineering in the Context of Industry 4.0
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Ērika Nazaruka
Anotācija Prasību inženierija ir viena no galvenajām programmatūras inženierijas un arī cita veida projektu sastāvdaļām, jo ir ļoti svarīgi saprast, analizēt un attīstīt projektā iesaistīto ieinteresēto personu prasības. Neskatoties uz to, ka pēdējos gados šī joma ir daudz pētīta, tomēr palielinoties tehnoloģijas attīstības ātrumam, un samazinoties projektiem atvēlētajam laikam, pētnieki tiek mudināti turpināt izpētīt prasību inženieriju, ņemot vērā nepārtrauktības principus. Tajā pašā laikā industrijai 4.0 un CPS (kiberfizikālajām sistēmām) ir izšķiroša loma, un sagaidāms, ka tās tuvākajā nākotnē tās industrijā kļūs vēl nozīmīgākas. Apsverot visus šos aspektus, šis pētījums ir veltīts nepārtrauktas prasību inženierijas kiberfizikālo sistēmu kontekstā izpētei un tās ieviešanas metodēm kiberfizikālo sistēmu projektos. Šis mērķis tiek sasniegts, veicot literatūras pārskatu, pamatojoties uz galveno pētījuma jautājumu. Pētījuma laikā tika gūtas papildu vērtīgas atziņas par CRE (nepārtrauktās prasību inženierijas) principiem un īpaši par CPS būtību. Pētījuma procesa laikā tika atklāti galvenie ierobežojumi CRE principu ieviešanā industrijas 4.0 kontekstā, kas tika prezentēti iepriekšējos pētījumos, un viens no tiem tika izvēlēts turpmākai izpētei, pamatojoties uz definētiem kritērijiem. Visbeidzot, identificētā problēma, kas parādās CRE principu ieviešanas procesā CPS projekta mērogā, tiek ilustrēta, izmantojot ArchiMate uzņēmumarhitektūras modelēšanas pieeju, un piedāvātais risinājums tiek parādīts, izmantojot BPMN modelēšanas valodu. Atrastajam ierobežojumam ir noteiktas jaunas vadlīnijas un šo vadlīniju pieejamība ir parādīta, izmantojot BPMN modelēšanas valodu. Maģistra darbs sastāv no 80 lapām, 23 attēla, 4 tabulām, 49 atsaucēm un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi NEPĀRTRAUKTA PRASĪBU INŽENIERIJA, INDUSTRIJA 4.0, KIBERFIZIKĀLĀS SISTĒMAS
Atslēgas vārdi angļu valodā CONTINUOUS REQUIREMENTS ENGINEERING, INDUSTRY 4.0, CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 16:03:42