Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Pastāvīgā Prasību Inženierija Industrijas 4.0 Kontekstā
Title in English Continuous Requirement Engineering in the Context of Industry 4.0
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Mārīte Kirikova
Reviewer Ērika Nazaruka
Abstract Prasību inženierija ir viena no galvenajām programmatūras inženierijas un arī cita veida projektu sastāvdaļām, jo ir ļoti svarīgi saprast, analizēt un attīstīt projektā iesaistīto ieinteresēto personu prasības. Neskatoties uz to, ka pēdējos gados šī joma ir daudz pētīta, tomēr palielinoties tehnoloģijas attīstības ātrumam, un samazinoties projektiem atvēlētajam laikam, pētnieki tiek mudināti turpināt izpētīt prasību inženieriju, ņemot vērā nepārtrauktības principus. Tajā pašā laikā industrijai 4.0 un CPS (kiberfizikālajām sistēmām) ir izšķiroša loma, un sagaidāms, ka tās tuvākajā nākotnē tās industrijā kļūs vēl nozīmīgākas. Apsverot visus šos aspektus, šis pētījums ir veltīts nepārtrauktas prasību inženierijas kiberfizikālo sistēmu kontekstā izpētei un tās ieviešanas metodēm kiberfizikālo sistēmu projektos. Šis mērķis tiek sasniegts, veicot literatūras pārskatu, pamatojoties uz galveno pētījuma jautājumu. Pētījuma laikā tika gūtas papildu vērtīgas atziņas par CRE (nepārtrauktās prasību inženierijas) principiem un īpaši par CPS būtību. Pētījuma procesa laikā tika atklāti galvenie ierobežojumi CRE principu ieviešanā industrijas 4.0 kontekstā, kas tika prezentēti iepriekšējos pētījumos, un viens no tiem tika izvēlēts turpmākai izpētei, pamatojoties uz definētiem kritērijiem. Visbeidzot, identificētā problēma, kas parādās CRE principu ieviešanas procesā CPS projekta mērogā, tiek ilustrēta, izmantojot ArchiMate uzņēmumarhitektūras modelēšanas pieeju, un piedāvātais risinājums tiek parādīts, izmantojot BPMN modelēšanas valodu. Atrastajam ierobežojumam ir noteiktas jaunas vadlīnijas un šo vadlīniju pieejamība ir parādīta, izmantojot BPMN modelēšanas valodu. Maģistra darbs sastāv no 80 lapām, 23 attēla, 4 tabulām, 49 atsaucēm un 1 pielikums.
Keywords NEPĀRTRAUKTA PRASĪBU INŽENIERIJA, INDUSTRIJA 4.0, KIBERFIZIKĀLĀS SISTĒMAS
Keywords in English CONTINUOUS REQUIREMENTS ENGINEERING, INDUSTRY 4.0, CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 16:03:42