Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvā sociālā atbildība globālajos uzņēmumos un to ietekme uz sabiedrību
Nosaukums angļu valodā Corporate Social Responsibility in Global Companies and their Impact on Society
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. A. Roša, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Abišeks Makams Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Doc. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Korporatīvā sociālā atbildība globālajos uzņēmumos un to ietekme uz sabiedrību. Maģistra darbs ir rakstīta angļu valodā, tā sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 109 lapas, tajā ietilpst 56 attēli, 11 tabulas, bibliogrāfija un avotu sarakstā ir 125 avoti angļu valodā, darbam pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darba svarīgākie rezultāti: faktori, kas veido KSA darbību pasaules uzņēmumos, ir izglītība, veselības aprūpe, sociālā labklājība, prasmju attīstība un vides aizsardzība. KSA pasākumi ir vērsti uz izglītību, dažādiem bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātiem bērniem, prasmju apmācību, attīstību, veselības aprūpi, iespēju nodrošināšanu sievietēm, vides aizsardzību, lauku labklājību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, katastrofu seku novēršanu, ūdens un atkritumu apsaimniekošanas programmām, kas ietekmē sabiedrību. Vīriešu un sieviešu attieksme pret KSA aktivitātēm būtiski neatšķiras. KSA darbības tendences ir balstītas uz sabiedrības vajadzībām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Makams A. (2021) Korporatīvā sociālā atbildība globālajos uzņēmumos un to ietekme uz sabiedrību/ A. Makams, I. Andersone.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021, 109 p.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Social Responsibility
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 13:39:31