Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvā sociālā atbildība globālajos uzņēmumos un to ietekme uz sabiedrību
Title in English Corporate Social Responsibility in Global Companies and their Impact on Society
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Dr. oec. A. Roša, docente
Abstract Maģistra darba autors: Abišeks Makams Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Doc. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Korporatīvā sociālā atbildība globālajos uzņēmumos un to ietekme uz sabiedrību. Maģistra darbs ir rakstīta angļu valodā, tā sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 109 lapas, tajā ietilpst 56 attēli, 11 tabulas, bibliogrāfija un avotu sarakstā ir 125 avoti angļu valodā, darbam pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darba svarīgākie rezultāti: faktori, kas veido KSA darbību pasaules uzņēmumos, ir izglītība, veselības aprūpe, sociālā labklājība, prasmju attīstība un vides aizsardzība. KSA pasākumi ir vērsti uz izglītību, dažādiem bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātiem bērniem, prasmju apmācību, attīstību, veselības aprūpi, iespēju nodrošināšanu sievietēm, vides aizsardzību, lauku labklājību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, katastrofu seku novēršanu, ūdens un atkritumu apsaimniekošanas programmām, kas ietekmē sabiedrību. Vīriešu un sieviešu attieksme pret KSA aktivitātēm būtiski neatšķiras. KSA darbības tendences ir balstītas uz sabiedrības vajadzībām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Makams A. (2021) Korporatīvā sociālā atbildība globālajos uzņēmumos un to ietekme uz sabiedrību/ A. Makams, I. Andersone.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021, 109 p.
Keywords Korporatīvā sociālā atbildība
Keywords in English Corporate Social Responsibility
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 13:39:31