Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Motivēšanas sistēma un tās ietekme uz darbinieku motivāciju novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of Motivation System and Its Impact on Employee Motivation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Bakalaura darba autors: Adele Līce Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mag.Psych., Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Motivēšanas sistēma un tās ietekme uz darbinieku motivāciju novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 55 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tika veikta zinātniskās literatūras analīze par darbinieku motivēšanu, apskatot satura un procesu teorijas, monetāro un nemonetāro motivēšanu, pozitīvo un negatīvo motivēšanu, kā arī mūsdienu motivēšanas teorijas. Tika analizētas arī paaudžu atšķirības un darbinieku motivācija Covid-19 pandēmijas laikā strādājot attālināti. Pētījumu daļā tika raksturots uzņēmums kopumā, kā arī detalizētāk biznesa servisa centra Rīgas filiāle, kuras darbinieki tika aptaujāti. Uz teorētisko zināšanu bāzes tika izstrādāta aptaujas anketa, lai noskaidrotu, kā motivēšanas sistēma ietekmē darbinieku motivāciju konkrētajā biznesa servisa centrā. Iegūtie anketēšanas dati tika analizēti, izdarīti secinājumi, kā arī izvirzīti priekšlikumi, ko uzņēmumam būtu nepieciešams uzlabot esošajā motivēšanas sistēmā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Līce, A., Celmiņa, L. (2021). Motivēšanas sistēma un tās ietekme uz darbinieku motivāciju novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 67 lpp.
Atslēgas vārdi Motivēšanas sistēma, darbinieku motivācija, attālināts darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation system, employee motivation, remote work model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 13:19:48