Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Motivēšanas sistēma un tās ietekme uz darbinieku motivāciju novērtēšana
Title in English Assessment of Motivation System and Its Impact on Employee Motivation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Bakalaura darba autors: Adele Līce Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mag.Psych., Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Motivēšanas sistēma un tās ietekme uz darbinieku motivāciju novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 55 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tika veikta zinātniskās literatūras analīze par darbinieku motivēšanu, apskatot satura un procesu teorijas, monetāro un nemonetāro motivēšanu, pozitīvo un negatīvo motivēšanu, kā arī mūsdienu motivēšanas teorijas. Tika analizētas arī paaudžu atšķirības un darbinieku motivācija Covid-19 pandēmijas laikā strādājot attālināti. Pētījumu daļā tika raksturots uzņēmums kopumā, kā arī detalizētāk biznesa servisa centra Rīgas filiāle, kuras darbinieki tika aptaujāti. Uz teorētisko zināšanu bāzes tika izstrādāta aptaujas anketa, lai noskaidrotu, kā motivēšanas sistēma ietekmē darbinieku motivāciju konkrētajā biznesa servisa centrā. Iegūtie anketēšanas dati tika analizēti, izdarīti secinājumi, kā arī izvirzīti priekšlikumi, ko uzņēmumam būtu nepieciešams uzlabot esošajā motivēšanas sistēmā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Līce, A., Celmiņa, L. (2021). Motivēšanas sistēma un tās ietekme uz darbinieku motivāciju novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 67 lpp.
Keywords Motivēšanas sistēma, darbinieku motivācija, attālināts darbs
Keywords in English Motivation system, employee motivation, remote work model
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 13:19:48