Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Ilgtspējīgas attīstības koncepts kā pamatojums pilsētas ekonomiskai izaugsmei
Nosaukums angļu valodā The Concept of Sustainable Development as a Basis for the Economic Growth of the City
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Doc. I.Andersone
Anotācija Darba autors: Artūrs Pudāns Darba tēma: Ilgtspējīgas attīstības koncepts kā pamatojums pilsētas ekonomiskai izaugsmei Darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Tatjana Survilo Darba apjoms: 122 lpp., 12 tabulas, 38 attēli, 5 pielikumi Darba saturs: Pētījums sastāv no četrām daļām: 1. Teorētiskā daļa sastāv no divām apakšnodaļām, kurās ir aprakstīta ilgtspējīga attīstība pasaules, Eiropas, Latvijas un Rīgas pilsētas pašvaldības plānošanas līmeņos, kā arī ir apskatīta ilgtspējīgas attīstības nozīme pilsētu pārvaldībā; 2. Analītiskā daļa sastāv no četrām apakšnodaļām, kurās ir izpētīta Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldība un tās ilgtspējīgas attīstības dimensijas un daļa rādītāju ir salīdzināti ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem; 3. Praktiskā daļa sastāv no piecām apakšnodaļām – autora analizētiem Rīgas pašvaldības pārvaldības instrumentiem un veiktās aptaujas par rīdzinieku viedokli vides jautājumos, kas ir salīdzināts ar Latvijas un Eiropas Savienības rādītājiem; 4. Projekta daļā sastāv no trim apakšnodaļām, kurās ir aprēķinātas “Vides informācijas punkta” aptuvenās izmaksas un apzinātas to potenciālās atrašanās vietas Rīgas pilsētā. Praktiskie rezultāti: Veikts pētījums par Ilgtspējīgas attīstības konceptu kā pamatojumu pilsētas ekonomiskai izaugsmei, kura rezultātā ir secināts, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai ir visi nepieciešamie instrumenti, lai attīstītu tās ekonomiku videi draudzīgā veidā. Maģistra darbā ir izstrādāts projekts, lai uzlabotu sabiedrības informētību par gaisa vides kvalitāti pilsētā un apzinātas piecas potenciālās gaisa kvalitātes informācijas punktu atrašanās vietas. Autors rekomendē Rīgas pilsētas pašvaldības politikas veidotājiem ņemt vērā pētījuma rezultātus un izstrādāto projektu, lai uzlabotu pilsētas vides kvalitāti un realizētu ilgtspējīgas attīstības mērķus.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga attīstība, zaļā ekonomika, pašvaldību pārvaldība, pilsētu attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable development, green economy, municipal governance, urban development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 10:24:03