Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Ilgtspējīgas attīstības koncepts kā pamatojums pilsētas ekonomiskai izaugsmei
Title in English The Concept of Sustainable Development as a Basis for the Economic Growth of the City
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Doc. I.Andersone
Abstract Darba autors: Artūrs Pudāns Darba tēma: Ilgtspējīgas attīstības koncepts kā pamatojums pilsētas ekonomiskai izaugsmei Darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Tatjana Survilo Darba apjoms: 122 lpp., 12 tabulas, 38 attēli, 5 pielikumi Darba saturs: Pētījums sastāv no četrām daļām: 1. Teorētiskā daļa sastāv no divām apakšnodaļām, kurās ir aprakstīta ilgtspējīga attīstība pasaules, Eiropas, Latvijas un Rīgas pilsētas pašvaldības plānošanas līmeņos, kā arī ir apskatīta ilgtspējīgas attīstības nozīme pilsētu pārvaldībā; 2. Analītiskā daļa sastāv no četrām apakšnodaļām, kurās ir izpētīta Rīgas pilsētas pašvaldības pārvaldība un tās ilgtspējīgas attīstības dimensijas un daļa rādītāju ir salīdzināti ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem; 3. Praktiskā daļa sastāv no piecām apakšnodaļām – autora analizētiem Rīgas pašvaldības pārvaldības instrumentiem un veiktās aptaujas par rīdzinieku viedokli vides jautājumos, kas ir salīdzināts ar Latvijas un Eiropas Savienības rādītājiem; 4. Projekta daļā sastāv no trim apakšnodaļām, kurās ir aprēķinātas “Vides informācijas punkta” aptuvenās izmaksas un apzinātas to potenciālās atrašanās vietas Rīgas pilsētā. Praktiskie rezultāti: Veikts pētījums par Ilgtspējīgas attīstības konceptu kā pamatojumu pilsētas ekonomiskai izaugsmei, kura rezultātā ir secināts, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai ir visi nepieciešamie instrumenti, lai attīstītu tās ekonomiku videi draudzīgā veidā. Maģistra darbā ir izstrādāts projekts, lai uzlabotu sabiedrības informētību par gaisa vides kvalitāti pilsētā un apzinātas piecas potenciālās gaisa kvalitātes informācijas punktu atrašanās vietas. Autors rekomendē Rīgas pilsētas pašvaldības politikas veidotājiem ņemt vērā pētījuma rezultātus un izstrādāto projektu, lai uzlabotu pilsētas vides kvalitāti un realizētu ilgtspējīgas attīstības mērķus.
Keywords ilgtspējīga attīstība, zaļā ekonomika, pašvaldību pārvaldība, pilsētu attīstība.
Keywords in English sustainable development, green economy, municipal governance, urban development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 10:24:03