Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālo mediju ietekmes novērtējums uz klientu lojalitāti kredītiestādēs Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Social Media on Customer Loyalty in Credit Institutions in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Dr. oec. A. Straujuma, docente
Anotācija Noslēguma darba autore: Efeja Glinska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Sociālo mediju ietekmes novērtējums uz klientu lojalitāti kredītiestādēs Latvijā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 84 avotiem, no kuriem 63 ir angļu valodā, 4 ir krievu valodā un 17 – latviešu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma teorētiskajā daļā tika noskaidrots, ka sociālo mediju izmantošanas kanāli un to darbības banku sektorā ietekmē kredītiestādes rentabilitāti un klientu apmierinātību uz pakalpojumiem un produktiem. No ekosistēmas modeļa var iegūt galvenos mijiedarbības saskarsmes punktus starp sociālajiem medijiem, klientiem un no kredītiestādēm attiecībā uz lojalitātes novērtējumu. Tika noskaidrots, ka sociālo mediju izmantošanas rīks ietekmē klientu lojalitāti, klienta uzvedību un attieksmi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Glinska, E. (2021). Sociālo mediju ietekmes novērtējums uz klientu lojalitāti kredītiestādēs Latvijā. Maģistra darbs / E. Glinska, D. Ščeulovs - Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 98 lpp.
Atslēgas vārdi socialie mediji, banka, lojalitāte, klients
Atslēgas vārdi angļu valodā social media, bank, loyalty, customer
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 00:30:08