Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sociālo mediju ietekmes novērtējums uz klientu lojalitāti kredītiestādēs Latvijā
Title in English Assessment of the Impact of Social Media on Customer Loyalty in Credit Institutions in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Dr. oec. A. Straujuma, docente
Abstract Noslēguma darba autore: Efeja Glinska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Sociālo mediju ietekmes novērtējums uz klientu lojalitāti kredītiestādēs Latvijā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 84 avotiem, no kuriem 63 ir angļu valodā, 4 ir krievu valodā un 17 – latviešu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma teorētiskajā daļā tika noskaidrots, ka sociālo mediju izmantošanas kanāli un to darbības banku sektorā ietekmē kredītiestādes rentabilitāti un klientu apmierinātību uz pakalpojumiem un produktiem. No ekosistēmas modeļa var iegūt galvenos mijiedarbības saskarsmes punktus starp sociālajiem medijiem, klientiem un no kredītiestādēm attiecībā uz lojalitātes novērtējumu. Tika noskaidrots, ka sociālo mediju izmantošanas rīks ietekmē klientu lojalitāti, klienta uzvedību un attieksmi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Glinska, E. (2021). Sociālo mediju ietekmes novērtējums uz klientu lojalitāti kredītiestādēs Latvijā. Maģistra darbs / E. Glinska, D. Ščeulovs - Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 98 lpp.
Keywords socialie mediji, banka, lojalitāte, klients
Keywords in English social media, bank, loyalty, customer
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 00:30:08