Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Daugavpils sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi
Nosaukums angļu valodā Daugavpils Socio-Economic Development Problems and their Solutions
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Prof. T.Tambovceva
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja Viktorija Mačanovska. Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Daugavpils sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi”. Darba vadītāja ir maģistrs, praktiskais docents Kristīne Gorbunova. Maģistra darba mērķis ir izanalizējot esošo situāciju Daugavpilī, noteikt sociāli ekonomiskās attīstības problēmas, izvirzīt iespējamos risinājumus, situācijas uzlabošanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek noskaidrots, kas ir pilsētas sociālie un ekonomiskie objekti, kādi ir attīstības mērķi, kritēriji un vadība. Darba otrajā nodaļā tika veikta Daugavpils pilsētas esošas sociāli ekonomiska analīze un raksturojums. Trešajā nodaļā tika analizēti un raksturoti veiktās anketas dati. Kā arī trešajā nodaļā tika veikta Daugavpils iedzīvotāju intervija, ar kuras palīdzību tika sastādīta Daugavpils pilsētas SVID analīze. Maģistra darba ceturtajā nodaļā tika veikta pilsētas teritoriāla novērtēšana un salīdzināšana ar Latvijas trešo lielāko pilsētu – Liepāju, ka arī piedāvātas uzlabošanas metodes un nākotnes iespējas. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, kura apjoms ir 94 lapaspuses. Darbā tika iekļauti 56 attēli, 4 tabulas, 1 formula un 2 pielikumi uz 11 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi demogrāfiska situācija, sociāli ekonomiska attīstība, darbaspēks, veselības aprūpe, izglītība, uzņēmējdarbība.
Atslēgas vārdi angļu valodā demographic situation, socio-economic development, labour force, health care, education, entrepreneurship.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 22:42:15