Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Daugavpils sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi
Title in English Daugavpils Socio-Economic Development Problems and their Solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Prof. T.Tambovceva
Abstract Maģistra darbu izstrādāja Viktorija Mačanovska. Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Daugavpils sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi”. Darba vadītāja ir maģistrs, praktiskais docents Kristīne Gorbunova. Maģistra darba mērķis ir izanalizējot esošo situāciju Daugavpilī, noteikt sociāli ekonomiskās attīstības problēmas, izvirzīt iespējamos risinājumus, situācijas uzlabošanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek noskaidrots, kas ir pilsētas sociālie un ekonomiskie objekti, kādi ir attīstības mērķi, kritēriji un vadība. Darba otrajā nodaļā tika veikta Daugavpils pilsētas esošas sociāli ekonomiska analīze un raksturojums. Trešajā nodaļā tika analizēti un raksturoti veiktās anketas dati. Kā arī trešajā nodaļā tika veikta Daugavpils iedzīvotāju intervija, ar kuras palīdzību tika sastādīta Daugavpils pilsētas SVID analīze. Maģistra darba ceturtajā nodaļā tika veikta pilsētas teritoriāla novērtēšana un salīdzināšana ar Latvijas trešo lielāko pilsētu – Liepāju, ka arī piedāvātas uzlabošanas metodes un nākotnes iespējas. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, kura apjoms ir 94 lapaspuses. Darbā tika iekļauti 56 attēli, 4 tabulas, 1 formula un 2 pielikumi uz 11 lapaspusēm.
Keywords demogrāfiska situācija, sociāli ekonomiska attīstība, darbaspēks, veselības aprūpe, izglītība, uzņēmējdarbība.
Keywords in English demographic situation, socio-economic development, labour force, health care, education, entrepreneurship.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 22:42:15