Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums E-komercijas un loģistikas uzņēmumu biznesa procesu kontroles un optimizācijas iespējas ar IT risinājumu palīdzību.
Nosaukums angļu valodā IT Solution Support for Business Process Control and Optimization Opportunities for E-Commerce and Logistics Companies.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Bratarčuks
Recenzents Profesore, Dr.phys. E.Šidlovska
Anotācija Šā darba nosaukums ir «E-komercijas un loģistikas uzņēmumu loģistikas procesu optimizācijas iespējas ar IT risinājumu palīdzību». Pētamā problēma - noteikt biznesa procesu automatizācijas trūkumus un to optimizācijas iespējas. Veicot zemāk minētos uzdevumus, tika sasniegti šādi rezultāti: • Tika izpētīti 27 avoti; • Tika intervēts 21 tiešsaites uzņēmējs, kas nodarbojas ar e-komerci eBay un Amazon platformā; • Tika izpētīti e-komercijas biznesa procesu optimizācijas paņēmieni; • Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka biznesa procesu īstenošanas automatizācijas jeb IT risinājumu ieviešana ne visos gadījumos veicina komerciālās darbības optimizāciju; • Tika priekšlikumi, kas satur autora rekomendācijas, kā var optimizēt e-komercijas biznesa procesus. Runājot sīkāk par optimizācijas iespējam, galvenais autora secinājums ir tāds: IT risinājumi, kas ir vērsti uz biznesa procesu optimizāciju un, kā sekas, peļņas pieaugumu, ir lietderīgi tad, kad uzņēmejs vai algots darbinieks, kam ir uzticēta šo procesu īstenošana, ir uzmanīgs, izmanto atbilstoši strādājošu, drošu programmnodrošinājumu, kas nesatur kļūdas. Citiem vārdiem, jabūt gan kvalificētam darbaspēkam, gan atbilstošai tehniskajai bāzei. Darba rezultāti var būt interesanti ne tikai tiem, kas nodarbojas ar e-komerciju, bet arī biznesa procesu automatizācijas pētniekiem, jo ļauj aplūkot iespējamas automatizācijas procesu ieviešanas sekas, t.i., gan trūkumus, gan priekšrocības. Darbs satur 9 attēlus, 86 diagrammas, 27 avotus, 14 formulas un 2 pielikumus. Darba kopapjoms ir 103 lapas.
Atslēgas vārdi E-komercija, optimizācija, loģistika, IT, dropshipping
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce, optimizācija, loģistics, IT, dropshipping
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 20:21:25