Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language E-komercijas un loģistikas uzņēmumu biznesa procesu kontroles un optimizācijas iespējas ar IT risinājumu palīdzību.
Title in English IT Solution Support for Business Process Control and Optimization Opportunities for E-Commerce and Logistics Companies.
Department
Scientific advisor Sergejs Bratarčuks
Reviewer Profesore, Dr.phys. E.Šidlovska
Abstract Šā darba nosaukums ir «E-komercijas un loģistikas uzņēmumu loģistikas procesu optimizācijas iespējas ar IT risinājumu palīdzību». Pētamā problēma - noteikt biznesa procesu automatizācijas trūkumus un to optimizācijas iespējas. Veicot zemāk minētos uzdevumus, tika sasniegti šādi rezultāti: • Tika izpētīti 27 avoti; • Tika intervēts 21 tiešsaites uzņēmējs, kas nodarbojas ar e-komerci eBay un Amazon platformā; • Tika izpētīti e-komercijas biznesa procesu optimizācijas paņēmieni; • Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka biznesa procesu īstenošanas automatizācijas jeb IT risinājumu ieviešana ne visos gadījumos veicina komerciālās darbības optimizāciju; • Tika priekšlikumi, kas satur autora rekomendācijas, kā var optimizēt e-komercijas biznesa procesus. Runājot sīkāk par optimizācijas iespējam, galvenais autora secinājums ir tāds: IT risinājumi, kas ir vērsti uz biznesa procesu optimizāciju un, kā sekas, peļņas pieaugumu, ir lietderīgi tad, kad uzņēmejs vai algots darbinieks, kam ir uzticēta šo procesu īstenošana, ir uzmanīgs, izmanto atbilstoši strādājošu, drošu programmnodrošinājumu, kas nesatur kļūdas. Citiem vārdiem, jabūt gan kvalificētam darbaspēkam, gan atbilstošai tehniskajai bāzei. Darba rezultāti var būt interesanti ne tikai tiem, kas nodarbojas ar e-komerciju, bet arī biznesa procesu automatizācijas pētniekiem, jo ļauj aplūkot iespējamas automatizācijas procesu ieviešanas sekas, t.i., gan trūkumus, gan priekšrocības. Darbs satur 9 attēlus, 86 diagrammas, 27 avotus, 14 formulas un 2 pielikumus. Darba kopapjoms ir 103 lapas.
Keywords E-komercija, optimizācija, loģistika, IT, dropshipping
Keywords in English E-commerce, optimizācija, loģistics, IT, dropshipping
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 20:21:25