Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesiskās reglamentācijas izpēte un analīze
Nosaukums angļu valodā Research and analysis of residential real estate management legal regulations
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ņikita Kočanovs
Recenzents Mg.oec., pētnieks Iveta Stāmure
Anotācija Darba ietvaros tika pētīta un analizēta dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesa tiesiskā reglamentācija, tās atbilstība mūsdienām un reālajai situācijai pārvaldīšanas nozarē. Padziļināti darbā tika izskatīta tiesiskā reglamentācija, kas saistīta ar rēķinu izstrādes kārtību un pārvaldīšanas maksu veidojošajiem elementiem. Rēķinu izstrādes kārtības un pārvaldīšanas maksu veidojošo elementu izpētes procesā tika izmantoti Latvijas Republikas tiesisko reglamentāciju veidojošie dokumenti un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējie rēķinu izstrādi aprakstošie normatīvie akti un autores atlasītās dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes. Darbā tika noskaidrots, ka dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu regulējošai likumdošanai nepieciešami jauninājumi un papildinājumi, jo šobrīd tā nav pilnībā sasaistīta ar pārvaldīšanas procesa un pārvaldīšanas maksājumu izstrādes reālajiem procesiem, ar ko ikdienā nākas saskarties pārvaldniekam un pārvaldīšanas uzľēmuma speciālistiem, tiesisko reglamentāciju mājaslapas nav strukturētas un informācija tajā nav viegli un ātri pieejama un pārskatāma, kā arī ar pārvaldīšanu saistītajā likumdošanā pārvaldīšanas maksu ietekmējošie faktori netiek pietiekoši detalizēti atrunāti, radot nekonkrētu priekšstatu par pārvaldīšanas maksu un tās sastāvu. Iepriekš minēto problēmu novēršanai darba autore piemeklēja atbilstošus risinājumus, kas varētu palīdzēt vismaz daļēji labot attiecīgos pārvaldīšanas procesus. Darbs sastāv no titullapas, anotācijām latviešu un angļu valodā, ievada, analītiskās daļas, projektu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un grafiskās daļas. Darba kopējais apjoms ir 87 lappuses.
Atslēgas vārdi Dzīvojamais nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tiesiskā reglamentācija, tiesiskā reglamentācija, nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Residental rela estate, real estate legal regulations, legal regulations, real estate manegement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 19:47:10