Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesiskās reglamentācijas izpēte un analīze
Title in English Research and analysis of residential real estate management legal regulations
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ņikita Kočanovs
Reviewer Mg.oec., pētnieks Iveta Stāmure
Abstract Darba ietvaros tika pētīta un analizēta dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesa tiesiskā reglamentācija, tās atbilstība mūsdienām un reālajai situācijai pārvaldīšanas nozarē. Padziļināti darbā tika izskatīta tiesiskā reglamentācija, kas saistīta ar rēķinu izstrādes kārtību un pārvaldīšanas maksu veidojošajiem elementiem. Rēķinu izstrādes kārtības un pārvaldīšanas maksu veidojošo elementu izpētes procesā tika izmantoti Latvijas Republikas tiesisko reglamentāciju veidojošie dokumenti un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējie rēķinu izstrādi aprakstošie normatīvie akti un autores atlasītās dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes. Darbā tika noskaidrots, ka dzīvojamā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu regulējošai likumdošanai nepieciešami jauninājumi un papildinājumi, jo šobrīd tā nav pilnībā sasaistīta ar pārvaldīšanas procesa un pārvaldīšanas maksājumu izstrādes reālajiem procesiem, ar ko ikdienā nākas saskarties pārvaldniekam un pārvaldīšanas uzľēmuma speciālistiem, tiesisko reglamentāciju mājaslapas nav strukturētas un informācija tajā nav viegli un ātri pieejama un pārskatāma, kā arī ar pārvaldīšanu saistītajā likumdošanā pārvaldīšanas maksu ietekmējošie faktori netiek pietiekoši detalizēti atrunāti, radot nekonkrētu priekšstatu par pārvaldīšanas maksu un tās sastāvu. Iepriekš minēto problēmu novēršanai darba autore piemeklēja atbilstošus risinājumus, kas varētu palīdzēt vismaz daļēji labot attiecīgos pārvaldīšanas procesus. Darbs sastāv no titullapas, anotācijām latviešu un angļu valodā, ievada, analītiskās daļas, projektu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un grafiskās daļas. Darba kopējais apjoms ir 87 lappuses.
Keywords Dzīvojamais nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tiesiskā reglamentācija, tiesiskā reglamentācija, nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Keywords in English Residental rela estate, real estate legal regulations, legal regulations, real estate manegement
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 19:47:10