Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvas kultūras ietekmes vērtējums uz uzņēmuma attīstību
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Corporate Culture on the Development of the Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Dr. oec. R. Greitāne, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Kristīna Rudenko Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Tatjana Tambovceva Maģistra darba temats: Korporatīvas kultūras ietekmes vērtējums uz uzņēmuma attīstību Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 85 lappuses, tajā̄ ir iekļauti 14 attēli un 21 tabulas. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no sešdesmit avotiem, no kuriem trīsdesmit deviņi ir angļu valodā, četri ir latviešu valodā un septiņpadsmit – krievu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Maģistra darba galvenais rezultāts: tika analizēta zinātniskie avoti un literatūra par korporatīvas kultūras ietekmi uz uzņēmuma attīstību. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Pētījumā tika izmantotas divas anketas - OCAI un autora izveidota anketa. Tiek prezentēti korporatīvās kultūras pētījumu rezultāti, identificēti organizācijas korporatīvās kultūras raksturīgie aspekti un noteikts tās atbilstības līmenis. Balstoties uz aptaujas rezultātiem un analizētiem datiem, tika izstrādātas modeles organizācijām, kurām ir jāattista korporatīva kultūra. Ir izstrādāti priekšlikumi un ieteikumi problēmas risināšanai un situācijas labošanai.
Atslēgas vārdi Rudenko K. (2021). Korporatīvas kultūras ietekmes vērtējums uz uzņēmuma attīstību. Maģistra darbs/ K. Rudenko, T. Tambovceva.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 92 lpp.
Atslēgas vārdi angļu valodā Rudenko K. (2021). Assessment of the Impact of Corporate Culture on the Development of the Company. Master Thesis/ K. Rudenko, T. Tambovceva. - Riga: RTU, FEEM, the Study programme “Entrepreneurship and Management”. 92 pages.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 19:06:53