Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvas kultūras ietekmes vērtējums uz uzņēmuma attīstību
Title in English Assessment of the Impact of Corporate Culture on the Development of the Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Dr. oec. R. Greitāne, docente
Abstract Maģistra darba autors: Kristīna Rudenko Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Tatjana Tambovceva Maģistra darba temats: Korporatīvas kultūras ietekmes vērtējums uz uzņēmuma attīstību Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 85 lappuses, tajā̄ ir iekļauti 14 attēli un 21 tabulas. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no sešdesmit avotiem, no kuriem trīsdesmit deviņi ir angļu valodā, četri ir latviešu valodā un septiņpadsmit – krievu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Maģistra darba galvenais rezultāts: tika analizēta zinātniskie avoti un literatūra par korporatīvas kultūras ietekmi uz uzņēmuma attīstību. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Pētījumā tika izmantotas divas anketas - OCAI un autora izveidota anketa. Tiek prezentēti korporatīvās kultūras pētījumu rezultāti, identificēti organizācijas korporatīvās kultūras raksturīgie aspekti un noteikts tās atbilstības līmenis. Balstoties uz aptaujas rezultātiem un analizētiem datiem, tika izstrādātas modeles organizācijām, kurām ir jāattista korporatīva kultūra. Ir izstrādāti priekšlikumi un ieteikumi problēmas risināšanai un situācijas labošanai.
Keywords Rudenko K. (2021). Korporatīvas kultūras ietekmes vērtējums uz uzņēmuma attīstību. Maģistra darbs/ K. Rudenko, T. Tambovceva.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 92 lpp.
Keywords in English Rudenko K. (2021). Assessment of the Impact of Corporate Culture on the Development of the Company. Master Thesis/ K. Rudenko, T. Tambovceva. - Riga: RTU, FEEM, the Study programme “Entrepreneurship and Management”. 92 pages.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 19:06:53