Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Graudaugi ar pievienoto vērtību"
Nosaukums angļu valodā "Grains with added value"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dagnija Blumberga
Recenzents Jeļena Pubule
Anotācija Bakalaura darbu ‘’Ģraudaugi ar pievienoto vērtību’’ izstrādāja Rīgas tehniskās universitātes studiju programmas ‘’Vides zinātne’’ 3.kursa studente Rūta Viznere. Graudaugi mūsu dzīvē spēlē lielu lomu, tie ir svarīgi gan mūsu uzturā gan rūpnieciskajai pārstrādei. Graudaugi tiek audzēti lielos daudzumus dažādās pasaules valstīs, jo tie nodrošina sākot no pārtikas vajadzībām un beidzot ar enerģijas nodrošināšanu. Tāpēc ir svarīgi domāt par to kā graudus izmantot tā, lai tie spētu sniegt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Kā darba galvenais mērķis tika izvirzīts saskatīt Latvijas nākotni graudaugu audzēšanā. Mērķa sasniegšanas galvenie uzdevumi bija, pirmkārt veikt literatūras analīzi par graudaugu kultūrām no bioresursu skata punkta, ievākt informāciju par graudaugiem un salmiem. Otkārt, balstoties uz literatūras analīzi noteikt graudaugu kultūras produktu ražošanai un citu graudaugu ražošanas iespējas, kuras būtu ar augstu pievienoto vērtību. Treškārt, pārtikas un salmu produktu ranžēšana četrās produktu grupās. Ceturtkārt, izstrādāt ranžēšanas matricas anketas aptaujas formā, sākuma stadijā rezultātus un metodes aprakstīt, un tad ar daudzkritēriju lēmumu analīzes (MCDA), TOPSIS metodi noskaidrot labāko alternatīvu. Piektkārt, apkopot rezultātus, secinājumus un izstrādāt rekomendācijas, kuras palīdzētu lauksaimniekiem saskatīt nākotni graudaugiem ar pievienoto vērtību. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tās sastāv no 3 nodaļām – literatūras analīzes, metodoloģijas, rezultātiem un diskusijas, kā arī darbā ir iekļautas rekomendācijas, secinājumi un pielikumi. Darbā iekļautas 4 tabulas, 16 attēli un 2 pielikumi. Lai izstrādātu bakalaura darbu tika izmantoti 39 literatūras avoti. “Bakalaura darbs ir izstrādāts projekta "Bioekonomika Zaļā kursa ēnā (BioDeal)", projekta Nr. lzp-2020/2-0321, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.”
Atslēgas vārdi Graudaugu graudi; pievienotā vērtība; lauksaimniecība; bioenerģija; biomasa; klimata izmaiņas; ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā Cereal grain; the added value; agriculture; bioenergy; biomass; climate change; sustainability
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 18:35:01