Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Graudaugi ar pievienoto vērtību"
Title in English "Grains with added value"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dagnija Blumberga
Reviewer Jeļena Pubule
Abstract Bakalaura darbu ‘’Ģraudaugi ar pievienoto vērtību’’ izstrādāja Rīgas tehniskās universitātes studiju programmas ‘’Vides zinātne’’ 3.kursa studente Rūta Viznere. Graudaugi mūsu dzīvē spēlē lielu lomu, tie ir svarīgi gan mūsu uzturā gan rūpnieciskajai pārstrādei. Graudaugi tiek audzēti lielos daudzumus dažādās pasaules valstīs, jo tie nodrošina sākot no pārtikas vajadzībām un beidzot ar enerģijas nodrošināšanu. Tāpēc ir svarīgi domāt par to kā graudus izmantot tā, lai tie spētu sniegt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Kā darba galvenais mērķis tika izvirzīts saskatīt Latvijas nākotni graudaugu audzēšanā. Mērķa sasniegšanas galvenie uzdevumi bija, pirmkārt veikt literatūras analīzi par graudaugu kultūrām no bioresursu skata punkta, ievākt informāciju par graudaugiem un salmiem. Otkārt, balstoties uz literatūras analīzi noteikt graudaugu kultūras produktu ražošanai un citu graudaugu ražošanas iespējas, kuras būtu ar augstu pievienoto vērtību. Treškārt, pārtikas un salmu produktu ranžēšana četrās produktu grupās. Ceturtkārt, izstrādāt ranžēšanas matricas anketas aptaujas formā, sākuma stadijā rezultātus un metodes aprakstīt, un tad ar daudzkritēriju lēmumu analīzes (MCDA), TOPSIS metodi noskaidrot labāko alternatīvu. Piektkārt, apkopot rezultātus, secinājumus un izstrādāt rekomendācijas, kuras palīdzētu lauksaimniekiem saskatīt nākotni graudaugiem ar pievienoto vērtību. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tās sastāv no 3 nodaļām – literatūras analīzes, metodoloģijas, rezultātiem un diskusijas, kā arī darbā ir iekļautas rekomendācijas, secinājumi un pielikumi. Darbā iekļautas 4 tabulas, 16 attēli un 2 pielikumi. Lai izstrādātu bakalaura darbu tika izmantoti 39 literatūras avoti. “Bakalaura darbs ir izstrādāts projekta "Bioekonomika Zaļā kursa ēnā (BioDeal)", projekta Nr. lzp-2020/2-0321, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome.”
Keywords Graudaugu graudi; pievienotā vērtība; lauksaimniecība; bioenerģija; biomasa; klimata izmaiņas; ilgtspējība
Keywords in English Cereal grain; the added value; agriculture; bioenergy; biomass; climate change; sustainability
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 18:35:01