Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas problēmas un izaicinājumi Šrilankā
Nosaukums angļu valodā Problems and Challenges of Implementation of Social Entrepreneurship in Sri Lanka
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Dilini Imalka Jayasinghe Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Maģistra darba temats: Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas problēmas un izaicinājumi Šrilankā Maģistra darbs rakstīts: angļu valodā, to veido ievads, teorētiskais ietvars, metodoloģija, empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 80 avoti. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šajā darbā ir ietverta plaša sociālo uzņēmēju problēmu un izaicinājumu analīze Šrilankā, dažādos sociālā uzņēmuma darbības posmos: gan uzsākšanas, gan darbības, gan nākotnes darbības kontekstā. Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, izstrādāts, modelis, kas apraksta sociālos uzņēmējus Šrilankā, pamatojoties uz viņu personīgajām un biznesa iezīmēm, kā arī sociālā biznesa audekla modeli, kas piemērots visiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri piedalījās pētījumā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jayasinghe, D. I.: Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas un pārvaldības problēmas un izaicinājumi Šrilankā. Noslēguma/ D. I. Jayasinghe, R. Gitāne - Riga: RTU, FEEM, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 2021. – 87 lpp.
Atslēgas vārdi Sociālā uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Social Entrepreneurship
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 15:36:53