Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas problēmas un izaicinājumi Šrilankā
Title in English Problems and Challenges of Implementation of Social Entrepreneurship in Sri Lanka
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Dilini Imalka Jayasinghe Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Maģistra darba temats: Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas problēmas un izaicinājumi Šrilankā Maģistra darbs rakstīts: angļu valodā, to veido ievads, teorētiskais ietvars, metodoloģija, empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 80 avoti. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šajā darbā ir ietverta plaša sociālo uzņēmēju problēmu un izaicinājumu analīze Šrilankā, dažādos sociālā uzņēmuma darbības posmos: gan uzsākšanas, gan darbības, gan nākotnes darbības kontekstā. Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, izstrādāts, modelis, kas apraksta sociālos uzņēmējus Šrilankā, pamatojoties uz viņu personīgajām un biznesa iezīmēm, kā arī sociālā biznesa audekla modeli, kas piemērots visiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri piedalījās pētījumā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jayasinghe, D. I.: Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas un pārvaldības problēmas un izaicinājumi Šrilankā. Noslēguma/ D. I. Jayasinghe, R. Gitāne - Riga: RTU, FEEM, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 2021. – 87 lpp.
Keywords Sociālā uzņēmējdarbība
Keywords in English Social Entrepreneurship
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 15:36:53