Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Social and economic problems and possible solutions in residential home renovation in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Mg. Andris Kairišs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi Latvijā”. Darba mērķis ir izpētīt dzīvojamo māju renovācijas procesa problēmas Latvijā, balstoties uz starptautisko pieredzi, piedāvāt iespējamos risinājumus. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: Darba pirmajā nodaļā sniegta renovācijas procesa un renovācijas viļņa analīze Latvijā, identificētas problēmas un risinājumi. Darba otrajā nodaļā ir parādīts teorētiskais ietvars renovācijas pamatā. Trešajā nodaļā sniegti empīrisko pētījumu rezultāti un datu analīze. Šis pētījums rada pamatu analīzei par renovācijas viļņa ietekmi Latvijā, iespējamiem risinājumiem renovācijas procesa uzlabošanai un dziļāku risinājumu analīzei, kas uzlabo renovācijas procesu Latvijā. Maģistra darba hipotēze ir šāda: renovācija Latvijā saskaras ar lielāko daļu problēmu sociālajos aspektos, jo trūkst informācijas un ierobežota piekļuve finansējumam vai tā nav vispār. Hipotēze ir pierādīta. Darbs sastāv no: 93 lpp., 30 attēliem, 105 literatūras avotiem, 1 pielikuma. Atslēgas vārdi: RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU DZĪVOKLIS, LATVIJA, RENOVĀCIJAS VIĻŅIS
Atslēgas vārdi RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU DZĪVOKLIS, LATVIJA, RENOVĀCIJAS VIĻŅIS
Atslēgas vārdi angļu valodā RENOVATION, RESIDENTIAL DWELLING, LATVIA, RENOVATION WAVE
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 15:28:48