Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi Latvijā
Title in English Social and economic problems and possible solutions in residential home renovation in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Mg. Andris Kairišs
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi Latvijā”. Darba mērķis ir izpētīt dzīvojamo māju renovācijas procesa problēmas Latvijā, balstoties uz starptautisko pieredzi, piedāvāt iespējamos risinājumus. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: Darba pirmajā nodaļā sniegta renovācijas procesa un renovācijas viļņa analīze Latvijā, identificētas problēmas un risinājumi. Darba otrajā nodaļā ir parādīts teorētiskais ietvars renovācijas pamatā. Trešajā nodaļā sniegti empīrisko pētījumu rezultāti un datu analīze. Šis pētījums rada pamatu analīzei par renovācijas viļņa ietekmi Latvijā, iespējamiem risinājumiem renovācijas procesa uzlabošanai un dziļāku risinājumu analīzei, kas uzlabo renovācijas procesu Latvijā. Maģistra darba hipotēze ir šāda: renovācija Latvijā saskaras ar lielāko daļu problēmu sociālajos aspektos, jo trūkst informācijas un ierobežota piekļuve finansējumam vai tā nav vispār. Hipotēze ir pierādīta. Darbs sastāv no: 93 lpp., 30 attēliem, 105 literatūras avotiem, 1 pielikuma. Atslēgas vārdi: RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU DZĪVOKLIS, LATVIJA, RENOVĀCIJAS VIĻŅIS
Keywords RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU DZĪVOKLIS, LATVIJA, RENOVĀCIJAS VIĻŅIS
Keywords in English RENOVATION, RESIDENTIAL DWELLING, LATVIA, RENOVATION WAVE
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 15:28:48