Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Atvērtā koda drošības skenēšanas rīku izpēte un lietojums uzņēmuma informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai
Nosaukums angļu valodā Research and Usability of Open Source Vulnerability Scanner Tools for Monitoring and Protection of Enterprise Information Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Inese Upīte
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Drošības skenēšanas rīki tiek pielietoti lai tiktu atklātas un klasificētas sistēmas vājās vietas gan datoros, gan tīklā. Mūsdienās draudu sistēmām paliek arvien vairāk un cilvēki ir maz informēti par atvērtā koda drošības skenēšanas rīku darbības principiem, to uzstādīšanu un pielietojumu uzņēmumu informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai. Tādēļ šajā darbā tika uzstādīti dažādi serveri, kas spētu nodrošināt uzņēmumu nepieciešamajām pamatlietām, un tika veikta šo uzstādīto serveru un apakštīkla skenēšana. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izvēlēties atbilstošāko atvērtā koda drošības skenēšanas rīku informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai ņemot vērā uzņēmuma vajadzības. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt un aprakstīt uzņēmumā darbības sfēru un specifiku, argumentēti izvelēties nepieciešamās IS uzņēmuma efektīvās funkcionēšanas nodrošināšanai, uzstādīt un nokonfigurēt nepieciešamo sistēmu virtuālo infrastruktūru, izpētīt ielaušanās atklāšanas un pret-ielaušanās sistēmas un rīkus, izvēlēties atbilstošāko atvērtā koda drošības skenēšanas rīku informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai ņemot vērā uzņēmuma vajadzības, novērtēt izvēlētā rīka atbilstību uzņēmuma informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai, analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus Darba rezultātā tika izpētītas un uzstādītas vairākas sistēmas: epasta serveris, mājaslapas serveris, failu serveris, DNS serveris un windows serveris, tika aprakstīta to uzstādīšanas gaita, pēc šo sistēmu uzstādīšanas tika veikta atvērtā koda drošības skenēšanas rīku izpēte, to novērtējums un salīdzinājums, pēc atbilstošākā rīka izvēles, tas tika uzstādīts, tā uzstādīšanas gaita dokumentēta un veiksmīgi veikta uzstādīto sistēmu skenēšana, analizēti iegūtie rezultāti un izdarīti secinājumi. Darba apjoms - 79. lpp., 6 tabulas, 59 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Drošība, ievainojamības, skenēšana, Postfix, Sendmail, Exim, Wordpress, Joomla, Drupal, Samba, FTP, Anydesk, TeamViewer, PowerDNS, GoogleDNS, Proxmox, NIDS, NIPS, IP, OpenVAS, Nessus, GSM
Atslēgas vārdi angļu valodā Security, Vulnerability, Scanning, Postfix, Sendmail, Exim, Wordpress, Joomla, Drupal, Samba, FTP, Anydesk, TeamViewer, PowerDNS, GoogleDNS, Proxmox, Nids, Nips, IP, OpenVAS, Nessus, GSM
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 15:26:49