Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Atvērtā koda drošības skenēšanas rīku izpēte un lietojums uzņēmuma informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai
Title in English Research and Usability of Open Source Vulnerability Scanner Tools for Monitoring and Protection of Enterprise Information Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Inese Upīte
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Drošības skenēšanas rīki tiek pielietoti lai tiktu atklātas un klasificētas sistēmas vājās vietas gan datoros, gan tīklā. Mūsdienās draudu sistēmām paliek arvien vairāk un cilvēki ir maz informēti par atvērtā koda drošības skenēšanas rīku darbības principiem, to uzstādīšanu un pielietojumu uzņēmumu informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai. Tādēļ šajā darbā tika uzstādīti dažādi serveri, kas spētu nodrošināt uzņēmumu nepieciešamajām pamatlietām, un tika veikta šo uzstādīto serveru un apakštīkla skenēšana. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izvēlēties atbilstošāko atvērtā koda drošības skenēšanas rīku informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai ņemot vērā uzņēmuma vajadzības. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt un aprakstīt uzņēmumā darbības sfēru un specifiku, argumentēti izvelēties nepieciešamās IS uzņēmuma efektīvās funkcionēšanas nodrošināšanai, uzstādīt un nokonfigurēt nepieciešamo sistēmu virtuālo infrastruktūru, izpētīt ielaušanās atklāšanas un pret-ielaušanās sistēmas un rīkus, izvēlēties atbilstošāko atvērtā koda drošības skenēšanas rīku informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai ņemot vērā uzņēmuma vajadzības, novērtēt izvēlētā rīka atbilstību uzņēmuma informācijas sistēmu uzraudzībai un aizsardzībai, analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus Darba rezultātā tika izpētītas un uzstādītas vairākas sistēmas: epasta serveris, mājaslapas serveris, failu serveris, DNS serveris un windows serveris, tika aprakstīta to uzstādīšanas gaita, pēc šo sistēmu uzstādīšanas tika veikta atvērtā koda drošības skenēšanas rīku izpēte, to novērtējums un salīdzinājums, pēc atbilstošākā rīka izvēles, tas tika uzstādīts, tā uzstādīšanas gaita dokumentēta un veiksmīgi veikta uzstādīto sistēmu skenēšana, analizēti iegūtie rezultāti un izdarīti secinājumi. Darba apjoms - 79. lpp., 6 tabulas, 59 attēli un 1 pielikums.
Keywords Drošība, ievainojamības, skenēšana, Postfix, Sendmail, Exim, Wordpress, Joomla, Drupal, Samba, FTP, Anydesk, TeamViewer, PowerDNS, GoogleDNS, Proxmox, NIDS, NIPS, IP, OpenVAS, Nessus, GSM
Keywords in English Security, Vulnerability, Scanning, Postfix, Sendmail, Exim, Wordpress, Joomla, Drupal, Samba, FTP, Anydesk, TeamViewer, PowerDNS, GoogleDNS, Proxmox, Nids, Nips, IP, OpenVAS, Nessus, GSM
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 15:26:49