Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būves nojaukšanas procesa pilnveide tās dzīves cikla laikā
Nosaukums angļu valodā Construction demolition process improvement during its life cycle
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Upītis
Recenzents Mg. Alvis Čudars
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Būves nojaukšanas procesa pilnveide tās dzīves cikla laikā”. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tika veikta būves dzīves cikla un nojaukšanas procesa analīze, definēti būvju nojaukšanas procesa uzsākšanas iemesli un procesa nodrošināšanas veidi, tāpat tika analizēts nojaukšanas process Latvijā, kā arī konstatētas nojaukšanas procesa aktuālākās problēmas Latvijā. Teorētiskā daļa tika izskatīti un analizēti nojaukšanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti, novērtēta to ietekme uz nojaukšanas procesu, tāpat tika izvērtēts nojaukšanas darbu publiskais iepirkums un tā ietekme uz nojaukšanas procesu. Bez tam teorētiskajā daļā tika analizēta ilgtspējīgas būvniecības ietekme uz būves dzīves ciklu, kā arī izvērtēta nojaukšanas atkritumu pārstrāde un to otrreizēja izmantošana. Praktiskajā daļā tika modelēts nojaukšanas process, ietverot nojaukšanas procesa iespējamos pilnveidošanas aspektus. Maģistra darba noslēgumā tika sniegti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 92 lapas, tajā iekļauti 16 attēli, 5 tabulas, 80 literatūras un informācijas avoti un pielikumu.
Atslēgas vārdi Nojaukšana, būves dzīves cikls, reglamentējošie normatīvie akti, ilgtspējīga būvniecība, nojaukšanas atkritumu pārstrādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Demolition, building life cycle, regulations, sustanable construction, demolition waste recycling
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 12:53:06