Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būves nojaukšanas procesa pilnveide tās dzīves cikla laikā
Title in English Construction demolition process improvement during its life cycle
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mārtiņš Upītis
Reviewer Mg. Alvis Čudars
Abstract Maģistra darba tēma ir “Būves nojaukšanas procesa pilnveide tās dzīves cikla laikā”. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tika veikta būves dzīves cikla un nojaukšanas procesa analīze, definēti būvju nojaukšanas procesa uzsākšanas iemesli un procesa nodrošināšanas veidi, tāpat tika analizēts nojaukšanas process Latvijā, kā arī konstatētas nojaukšanas procesa aktuālākās problēmas Latvijā. Teorētiskā daļa tika izskatīti un analizēti nojaukšanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti, novērtēta to ietekme uz nojaukšanas procesu, tāpat tika izvērtēts nojaukšanas darbu publiskais iepirkums un tā ietekme uz nojaukšanas procesu. Bez tam teorētiskajā daļā tika analizēta ilgtspējīgas būvniecības ietekme uz būves dzīves ciklu, kā arī izvērtēta nojaukšanas atkritumu pārstrāde un to otrreizēja izmantošana. Praktiskajā daļā tika modelēts nojaukšanas process, ietverot nojaukšanas procesa iespējamos pilnveidošanas aspektus. Maģistra darba noslēgumā tika sniegti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 92 lapas, tajā iekļauti 16 attēli, 5 tabulas, 80 literatūras un informācijas avoti un pielikumu.
Keywords Nojaukšana, būves dzīves cikls, reglamentējošie normatīvie akti, ilgtspējīga būvniecība, nojaukšanas atkritumu pārstrādē
Keywords in English Demolition, building life cycle, regulations, sustanable construction, demolition waste recycling
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 12:53:06