Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Noliktavas automatizācijas veidu izpēte un optimālo risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos.
Nosaukums angļu valodā Research of Warehouse Automation Types and Implementation of Optimal Solutions in Logistics Companies.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladislavs Ņesterovskis
Recenzents Asoc.prof. Dr.sc.ing. I.Bumbergs
Anotācija Darba tēma : “Noliktavas automatizācijas veidu izpēte un optimālo risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos”. Students : Roberts Klāvs Užāns. Darba zinātniskais vadītājs : docents V.Ņesterovskis. Darbs izstrādāts profesionālā bakalaura grāda transporta sistēmu inženierijas kvalifikācijas iegūšanai. Darba mērķis ir noliktavas automatizācijas veidu izpēte. Aplūkot un secināt kāda būtu optimāla šādu risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos. Izpētīt konkrētu piemēru, saprast automatizācijas sistēmas ieviešanas nepieciešamos priekšnosacījumus un secināt to kādus ieguvumus mazumtirdzniecības uzņēmuma loģistikas centra noliktavā tas dos. Pirmajā daļā tiek apskatīti automatizācijas pamatprincipi, lai sniegtu plašāku ieskatu darba tēmā. Tiek apskatīti vēstures materiāli, un saprasti kādi ir bijuši pirmsākumi automatizācijai. Darba turpinājumā tiek saistīta automatizācija noliktavās un apskatīti piemēri konkrētāk Latvijā, lai sniegtu priekštatu par tēmas aktualitāti. Otrajā darba daļā jau tiek konkrētāk apskatīti dažādi automatizācijas veidi. Kopumā darbā tika aplūkoti seši izplatītākie sistēmu veidi. Katrs no tiem tika analizēts, kādi ir to ieguvumi un priekšrocības. Secināts, kādas varētu būt aktuālākas problēmas uzņēmumiem un šķēršļi sistēmu ieviešanai. Darba projekta daļā tika pētīts mazumtirdzniecības uzņēmuma automatizācijas sistēmas ieviešanas piemērs ar sortiera tipa iekārtu. Tika apskatīti visi nepieciešamie nosacījumi un darbības, kam jānotiek, lai sistēma uzsāktu darbu noliktavā. Pētījumā tika aprēķinātas maksimālās jaudas ko tā spēj dot, kļūdu iespējamība un citi raksturlielumi kas sniedz informāciju par iekārtas darbību. Darba apjoms : 64 lapaspuses, izmantoti 18 literatūras avoti, 6 tabulas, 12 attēli, un 16 formulas.
Atslēgas vārdi Automatizācija; Noliktava; Sortieris
Atslēgas vārdi angļu valodā Automation ; Warehouse ; Sorting
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 12:28:21