Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Noliktavas automatizācijas veidu izpēte un optimālo risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos.
Title in English Research of Warehouse Automation Types and Implementation of Optimal Solutions in Logistics Companies.
Department
Scientific advisor Vladislavs Ņesterovskis
Reviewer Asoc.prof. Dr.sc.ing. I.Bumbergs
Abstract Darba tēma : “Noliktavas automatizācijas veidu izpēte un optimālo risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos”. Students : Roberts Klāvs Užāns. Darba zinātniskais vadītājs : docents V.Ņesterovskis. Darbs izstrādāts profesionālā bakalaura grāda transporta sistēmu inženierijas kvalifikācijas iegūšanai. Darba mērķis ir noliktavas automatizācijas veidu izpēte. Aplūkot un secināt kāda būtu optimāla šādu risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos. Izpētīt konkrētu piemēru, saprast automatizācijas sistēmas ieviešanas nepieciešamos priekšnosacījumus un secināt to kādus ieguvumus mazumtirdzniecības uzņēmuma loģistikas centra noliktavā tas dos. Pirmajā daļā tiek apskatīti automatizācijas pamatprincipi, lai sniegtu plašāku ieskatu darba tēmā. Tiek apskatīti vēstures materiāli, un saprasti kādi ir bijuši pirmsākumi automatizācijai. Darba turpinājumā tiek saistīta automatizācija noliktavās un apskatīti piemēri konkrētāk Latvijā, lai sniegtu priekštatu par tēmas aktualitāti. Otrajā darba daļā jau tiek konkrētāk apskatīti dažādi automatizācijas veidi. Kopumā darbā tika aplūkoti seši izplatītākie sistēmu veidi. Katrs no tiem tika analizēts, kādi ir to ieguvumi un priekšrocības. Secināts, kādas varētu būt aktuālākas problēmas uzņēmumiem un šķēršļi sistēmu ieviešanai. Darba projekta daļā tika pētīts mazumtirdzniecības uzņēmuma automatizācijas sistēmas ieviešanas piemērs ar sortiera tipa iekārtu. Tika apskatīti visi nepieciešamie nosacījumi un darbības, kam jānotiek, lai sistēma uzsāktu darbu noliktavā. Pētījumā tika aprēķinātas maksimālās jaudas ko tā spēj dot, kļūdu iespējamība un citi raksturlielumi kas sniedz informāciju par iekārtas darbību. Darba apjoms : 64 lapaspuses, izmantoti 18 literatūras avoti, 6 tabulas, 12 attēli, un 16 formulas.
Keywords Automatizācija; Noliktava; Sortieris
Keywords in English Automation ; Warehouse ; Sorting
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 12:28:21