Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Izstrādātāju pieredzes salīdzinājums bezservisu tehnoloģiju izveidošanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Comparison of Developer Experience in the Context of Serverless Deployment
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Gundars Alksnis
Recenzents Aleksejs Jurenoks
Anotācija Programmatūras izstrāde no nulles un biznesa loģikas integrēšana tajā ir izaicinājums jebkuram programmatūras izstrādātājam. Programmatūras izvietošana mākonī rada izstrādes uzdevumam papildu sarežģītību un dažādus problēmjautājumus. Viens no jautājumiem ir: vai izstrādātājs var izvietot lietojumprogrammu mākonī bez serveru izmantošanas vai arī realizēt atsevišķu lietojumprogrammas funkciju un to izvietot mākonī? Populāra izvēle ir bezservera skaitļošana vai bezservera funkcija. Šī maģistra darba mērķis ir sniegt izpratni par bezservera skaitļošanu un tās arhitektūru, bezservera skaitļošanas novērtēšana, priekšrocību un trūkumu analīze. Kā darbojas funkcija kā pakalpojums un kā bezservera skaitļošana palīdz atdalīt funkciju no lietojumprogrammas, izvietot un palaist to mākonī. Darba autors apskata arī gadījumus, kad izmantota bezserveru skaitļošana (uz AWS Lambda piemēra), pamatojoties uz programmatūras izstrādātāja pieredzi, salīdzinot izvietošanu bezservera skaitļošanas vidē un mākoņdatošanas vidē. Darbs sniedz arī ieskatu par atvērtā pirmkoda rīkiem, kas nodrošina nepārtraukto integrāciju un attīstību mākoņu lietojumprogrammās bezserveru skaitļošanas kontekstā. Lai gūtu plašāku priekšstatu par bezservera skaitļošanu, autors veica aptauju vienā no pazīstamākajiem IT uzņēmumiem Rīgā. Analizētie aptaujas rezultāti apstiprina bezserveru skaitļošanas popularitāti programmatūras izstrādātāju vidū, kā arī kuros programmatūras izstrādes aspektos izstrādātāji vēlas šo tehnoloģiju pielietot. Maģistra darba apjoms ir 86 lappuses, un tajā ir 61 attēls, 6 tabulas un 50 izmantotās informācijas avoti.
Atslēgas vārdi BEZSERVERA SKAITĻOŠANA, FAAS, FUNKCIJA KĀ PAKALPOJUMS, IZSTRĀDĀTĀJA PIEREDZE BEZSERVERA SKAITĻOŠANA, BEZSERVERA ARHITEKTŪRA
Atslēgas vārdi angļu valodā SERVERLESS COMPUTING, FAAS, FUNCTION AS A SERVICE, DEVELOPER EXPERIENCE IN SERVERLESS COMPUTING, SERVERLESS ARCHITECTURE
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 11:16:25