Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Izstrādātāju pieredzes salīdzinājums bezservisu tehnoloģiju izveidošanas kontekstā
Title in English Comparison of Developer Experience in the Context of Serverless Deployment
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Gundars Alksnis
Reviewer Aleksejs Jurenoks
Abstract Programmatūras izstrāde no nulles un biznesa loģikas integrēšana tajā ir izaicinājums jebkuram programmatūras izstrādātājam. Programmatūras izvietošana mākonī rada izstrādes uzdevumam papildu sarežģītību un dažādus problēmjautājumus. Viens no jautājumiem ir: vai izstrādātājs var izvietot lietojumprogrammu mākonī bez serveru izmantošanas vai arī realizēt atsevišķu lietojumprogrammas funkciju un to izvietot mākonī? Populāra izvēle ir bezservera skaitļošana vai bezservera funkcija. Šī maģistra darba mērķis ir sniegt izpratni par bezservera skaitļošanu un tās arhitektūru, bezservera skaitļošanas novērtēšana, priekšrocību un trūkumu analīze. Kā darbojas funkcija kā pakalpojums un kā bezservera skaitļošana palīdz atdalīt funkciju no lietojumprogrammas, izvietot un palaist to mākonī. Darba autors apskata arī gadījumus, kad izmantota bezserveru skaitļošana (uz AWS Lambda piemēra), pamatojoties uz programmatūras izstrādātāja pieredzi, salīdzinot izvietošanu bezservera skaitļošanas vidē un mākoņdatošanas vidē. Darbs sniedz arī ieskatu par atvērtā pirmkoda rīkiem, kas nodrošina nepārtraukto integrāciju un attīstību mākoņu lietojumprogrammās bezserveru skaitļošanas kontekstā. Lai gūtu plašāku priekšstatu par bezservera skaitļošanu, autors veica aptauju vienā no pazīstamākajiem IT uzņēmumiem Rīgā. Analizētie aptaujas rezultāti apstiprina bezserveru skaitļošanas popularitāti programmatūras izstrādātāju vidū, kā arī kuros programmatūras izstrādes aspektos izstrādātāji vēlas šo tehnoloģiju pielietot. Maģistra darba apjoms ir 86 lappuses, un tajā ir 61 attēls, 6 tabulas un 50 izmantotās informācijas avoti.
Keywords BEZSERVERA SKAITĻOŠANA, FAAS, FUNKCIJA KĀ PAKALPOJUMS, IZSTRĀDĀTĀJA PIEREDZE BEZSERVERA SKAITĻOŠANA, BEZSERVERA ARHITEKTŪRA
Keywords in English SERVERLESS COMPUTING, FAAS, FUNCTION AS A SERVICE, DEVELOPER EXPERIENCE IN SERVERLESS COMPUTING, SERVERLESS ARCHITECTURE
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 11:16:25