Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labas pārvaldības prakses novērtējums Jēkabpilī
Nosaukums angļu valodā Assessment of good management practice of multi-apartment residential buildings in Jēkabpils
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents Dr. Ineta Geipele
Anotācija Darba autore - Karīna Rudzāte. Darba tēma - “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labas pārvaldības prakses novērtējums Jēkabpilī”. Bakalaura darba mērķis ir, veikt Jēkabpils pilsētā esošo pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēju analīzi un nosakot to trūkumus risināšanas iespējas, un balstoties uz rezultātiem izveidot jaunu iedzīvotajiem aktuālu un pieejamu pārvaldīšanas uzņēmumu. Mērķa sasniegšanai tiek risināti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt un izanalizēt likumu un normatīvo aktu regulējumus par obligātajām prasībām, kas ir nepieciešamas pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējam. 2. Veikt Jēkabpils pilsētas un tās reģiona apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju analīzi un tos salīdzināt, veicot pozitīvo un negatīvo aspektu raksturojumu. 3. Izvirzīt apskatīto pārvaldīšanas uzņēmumu problēmu risinājumus. 4. Izvirzīt jauna pārvaldīšanas uzņēmuma koncepciju un izstrādāt apsaimniekošanas pakalpojuma piedāvājumu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem. 5. Sniegt risinājumus pakalpojumu pieejamībā un to modernizēšanā. 6. Veikt risku analīzi darba aizsardzībai pārvaldīšanas uzņēmumos un sniegt to novēršanas iespējas. 7. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus turpmākai veiksmīgai uzņēmumu attīstībai. Darba struktūra veidota atbilstoši mērķim un uzdevumiem un sastāv no 4 nodaļām. Darba apjoms 94 lpp. Darbs satur 6 tabulas un 21 attēlu. Aprēķini ir veikti ar 1 formulas palīdzību. Ir izmantoti 42 literatūras avoti. Pielikumu skaits – 1. Darba analītiskajā daļā ir pētīta Jēkabpils pilsētas un reģionu apsaimniekošanas uzņēmumu tirgus situācija. Tika noteiktas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka kompetences prasības atsaucoties uz Latvijas likumiem un normatīvajiem aktiem. Darba praktiskajā daļā tiek veikta Jēkabpilī esošo pārvaldības uzņēmumu analīze. Konstatējot galvenās pārvaldīšanas problēmas un sniedzot to risināšanas iespējas. Noslēgumā tiek izstrādāta un veikta anketēšana par iedzīvotāju apmierinātību ar to namu apsaimniekotāju, izstrādājot jauna uzņēmuma iespējamo dibināšanas plānu. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņās formulētas secinājumos un priekšlikumos.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums ; Namu apsaimniekošana ; Namu pārvaldība ; Dzīvojamās mājas ; Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbi ; risku izvērtējums ; pārvaldnieka kompetence ; ISO ; SVID
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate ; House keeping ; House management; Residential home ; Administration and management work; risk assessment; competence of the manager; ISO; SWOT
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 11:15:00