Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labas pārvaldības prakses novērtējums Jēkabpilī
Title in English Assessment of good management practice of multi-apartment residential buildings in Jēkabpils
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Pļaviņa
Reviewer Dr. Ineta Geipele
Abstract Darba autore - Karīna Rudzāte. Darba tēma - “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labas pārvaldības prakses novērtējums Jēkabpilī”. Bakalaura darba mērķis ir, veikt Jēkabpils pilsētā esošo pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēju analīzi un nosakot to trūkumus risināšanas iespējas, un balstoties uz rezultātiem izveidot jaunu iedzīvotajiem aktuālu un pieejamu pārvaldīšanas uzņēmumu. Mērķa sasniegšanai tiek risināti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt un izanalizēt likumu un normatīvo aktu regulējumus par obligātajām prasībām, kas ir nepieciešamas pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējam. 2. Veikt Jēkabpils pilsētas un tās reģiona apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju analīzi un tos salīdzināt, veicot pozitīvo un negatīvo aspektu raksturojumu. 3. Izvirzīt apskatīto pārvaldīšanas uzņēmumu problēmu risinājumus. 4. Izvirzīt jauna pārvaldīšanas uzņēmuma koncepciju un izstrādāt apsaimniekošanas pakalpojuma piedāvājumu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem. 5. Sniegt risinājumus pakalpojumu pieejamībā un to modernizēšanā. 6. Veikt risku analīzi darba aizsardzībai pārvaldīšanas uzņēmumos un sniegt to novēršanas iespējas. 7. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus turpmākai veiksmīgai uzņēmumu attīstībai. Darba struktūra veidota atbilstoši mērķim un uzdevumiem un sastāv no 4 nodaļām. Darba apjoms 94 lpp. Darbs satur 6 tabulas un 21 attēlu. Aprēķini ir veikti ar 1 formulas palīdzību. Ir izmantoti 42 literatūras avoti. Pielikumu skaits – 1. Darba analītiskajā daļā ir pētīta Jēkabpils pilsētas un reģionu apsaimniekošanas uzņēmumu tirgus situācija. Tika noteiktas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka kompetences prasības atsaucoties uz Latvijas likumiem un normatīvajiem aktiem. Darba praktiskajā daļā tiek veikta Jēkabpilī esošo pārvaldības uzņēmumu analīze. Konstatējot galvenās pārvaldīšanas problēmas un sniedzot to risināšanas iespējas. Noslēgumā tiek izstrādāta un veikta anketēšana par iedzīvotāju apmierinātību ar to namu apsaimniekotāju, izstrādājot jauna uzņēmuma iespējamo dibināšanas plānu. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņās formulētas secinājumos un priekšlikumos.
Keywords Nekustamais īpašums ; Namu apsaimniekošana ; Namu pārvaldība ; Dzīvojamās mājas ; Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbi ; risku izvērtējums ; pārvaldnieka kompetence ; ISO ; SVID
Keywords in English Real Estate ; House keeping ; House management; Residential home ; Administration and management work; risk assessment; competence of the manager; ISO; SWOT
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 31.05.2021 11:15:00