Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kuģu iekšdedzes dzinēju pārbūves iespējas ekspluatācijas rādītāju uzlabošanā.
Nosaukums angļu valodā Performance Improvement for the Retrofitting Ship Internal Combustion Engine.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladislavs Ņesterovskis
Recenzents Profesors, Dr.habil.sc.ing. V.Šestakovs
Anotācija Maģistra darbs “Kuģu iekšdedzes dzinēju pārbūves iespējas kuģu ekspluatācijas rādītāju uzlabošanā”. Jūrniecības nozare ir strauji palielinājusies un, visticamāk, turpinās to darīt nākotnē globālās tirdzniecības pieauguma dēļ. Kuģu emisijas var veicināt gaisa kvalitātes pasliktināšanos piekrastes rajonos, papildus globālajam gaisa piesārņojumam. Kaitīgo gaisa piesārņotāju emisiju avots ir izplūdes gāzes no kuģu dīzeļdzinējiem, kas sevī iekļauj sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx), kā arī oglekļa monoksīds (CO) un cietās daļiņas (PM). Tā kā kuģu kaitīgo piesārņotāju emisijai ir liela ietekme uz cilvēku veselību un apkārtesošo vidi, ir jāpastiprina vienoti starptautiski noteikumi pasaules līmenī. Kuģu emisijas ietekmē ne tikai makrodaļiņu un gāzveida piesārņotāju līmeni un sastāvu, bet arī var uzlabot jaunus daļiņu veidošanās procesus pilsētu teritorijās Lai ievērotu starptautiskā standartu prasības, kas ierobežo kuģu radītās NOx, SOx un PM emisijas, ir jāveic jūras transporta modernizācijas darbi vai jāpilnveido tehniski risinājumi. Darba praktiskajā daļā tika veikta dzinēja pārbūves uzstādīšanas projekta tehniski ekonomiskā analīze, kā arī definētas projekta procesa problēmas un izstrādāti uzlabošanas pamatprincipi balstoties uz ISO 9001:2015 kvalitātes instrumentiem. Izpētes rezultātā darba autors secināja, ka vispiemērotākā alternatīvā degviela ir sašķidrinātā dabasgāze (LNG). Pamatojoties uz SIPOC, Ishikavas diagrammu un DMAIC metodoloģiju, izstrādāti papildus kritēriji dzinēja divdegvielu pārbūves procesa īstenošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, 84 lapaspusēm, 29 attēliem, 24 tabulām, 7 formulām, 30 izmantotās literatūras avotiem. Atslēgas vārdi : ME-GI dzinējs, LNG, kuģis, vide, izmeši, SOx, NOx, izmaksas, jūra
Atslēgas vārdi ME-GI dzinējs, LNG, kuģis, vide, izmeši, SOx, NOx, izmaksas, jūra
Atslēgas vārdi angļu valodā ME-GI engine, LNG, ship, environment, emmision, SOx, NOx, payment,sea
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 10:11:44