Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Kuģu iekšdedzes dzinēju pārbūves iespējas ekspluatācijas rādītāju uzlabošanā.
Title in English Performance Improvement for the Retrofitting Ship Internal Combustion Engine.
Department
Scientific advisor Vladislavs Ņesterovskis
Reviewer Profesors, Dr.habil.sc.ing. V.Šestakovs
Abstract Maģistra darbs “Kuģu iekšdedzes dzinēju pārbūves iespējas kuģu ekspluatācijas rādītāju uzlabošanā”. Jūrniecības nozare ir strauji palielinājusies un, visticamāk, turpinās to darīt nākotnē globālās tirdzniecības pieauguma dēļ. Kuģu emisijas var veicināt gaisa kvalitātes pasliktināšanos piekrastes rajonos, papildus globālajam gaisa piesārņojumam. Kaitīgo gaisa piesārņotāju emisiju avots ir izplūdes gāzes no kuģu dīzeļdzinējiem, kas sevī iekļauj sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx), kā arī oglekļa monoksīds (CO) un cietās daļiņas (PM). Tā kā kuģu kaitīgo piesārņotāju emisijai ir liela ietekme uz cilvēku veselību un apkārtesošo vidi, ir jāpastiprina vienoti starptautiski noteikumi pasaules līmenī. Kuģu emisijas ietekmē ne tikai makrodaļiņu un gāzveida piesārņotāju līmeni un sastāvu, bet arī var uzlabot jaunus daļiņu veidošanās procesus pilsētu teritorijās Lai ievērotu starptautiskā standartu prasības, kas ierobežo kuģu radītās NOx, SOx un PM emisijas, ir jāveic jūras transporta modernizācijas darbi vai jāpilnveido tehniski risinājumi. Darba praktiskajā daļā tika veikta dzinēja pārbūves uzstādīšanas projekta tehniski ekonomiskā analīze, kā arī definētas projekta procesa problēmas un izstrādāti uzlabošanas pamatprincipi balstoties uz ISO 9001:2015 kvalitātes instrumentiem. Izpētes rezultātā darba autors secināja, ka vispiemērotākā alternatīvā degviela ir sašķidrinātā dabasgāze (LNG). Pamatojoties uz SIPOC, Ishikavas diagrammu un DMAIC metodoloģiju, izstrādāti papildus kritēriji dzinēja divdegvielu pārbūves procesa īstenošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, 84 lapaspusēm, 29 attēliem, 24 tabulām, 7 formulām, 30 izmantotās literatūras avotiem. Atslēgas vārdi : ME-GI dzinējs, LNG, kuģis, vide, izmeši, SOx, NOx, izmaksas, jūra
Keywords ME-GI dzinējs, LNG, kuģis, vide, izmeši, SOx, NOx, izmaksas, jūra
Keywords in English ME-GI engine, LNG, ship, environment, emmision, SOx, NOx, payment,sea
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 10:11:44