Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apmierinātības novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Customer Satisfaction Evaluation Model for Logistics Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt klientu apmierinātības ietekmējošos kritērijus un izstrādāt klientu apmierinātības novērtēšanas modeli transporta un uzglabāšanas nozares loģistikas uzņēmumiem klientu apmierinātības uzlabošanai. Maģistra darbu veido trīs daļas – teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa. Teorētiskajā daļā tiek veikta zinātniskas literatūras analīze par klientu apmierinātības būtību no loģistikas aspekta un tās vispārējo ietekmi uz uzņēmumu darbību, analizētas transporta un uzglabāšanas nozares konkurences tendences Latvijas tirgū, uzņēmumu klientu apmierinātības ietekmējošie faktori un tās novērtēšanas metodes, kā arī klientu apmierinātības novērtēšanas metožu izmantošana starp uzņēmumiem transporta un uzglabāšanas nozarē. Metodoloģijas daļā tiek izstrādāts pētījuma dizains, kas ietver pētījuma procesa aprakstu un darba pētījumā daļā pielietotas metodes, lai atlasītu un novērtēt klientu apmierinātības ietekmējošus kritērijus un rezultātā – izstrādāt jaunu klientu apmierinātības novērtēšanas modeli loģistikas uzņēmumiem. Darba empīriskajā jeb pētījuma daļā tiek atlasīti kritēriji, kas ietekmē klientu apmierinātību ar loģistikas uzņēmumu sniegtiem pakalpojumiem un aprēķināta katra kritērija prioritātes vērtība, kas atbilst kritērija svarīgumam. Pētījumā procesā tiek izstrādāts klientu apmierinātības novērtēšanas modelis loģistikas uzņēmumiem.
Atslēgas vārdi klientu apmierinātības novērtēšana, loģistikas uzņēmumi, klientu apmierinātība, klientu apmierinātības ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā customer satisfaction, logistics companies, customer satisfaction evaluation model, factors affecting customer satisfaction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2021 23:58:50