Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par sociālo uzņēmējdarbību: problēmas un izaicinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Research on social entrepreneurship: problems and challenges in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristiāns Bušs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pētījums par sociālo uzņēmējdarbību: problēmas un izaicinājumi Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 11 tabulas, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros tika veikts teorētisko nostādņu un domu apkopojums un analīze, kā arī bibliometriskais pētījums par zinātniskajām publikācijām sociālās uzņēmējdarbības jomā. Darba pētījuma daļā tika veikta intervija ar nozares ekspertu, kā arī veikta 50 sociālo uzņēmumu anketēšana. Iegūto datu analīze ļāva autoram izprast un definēt sešas no sociālās uzņēmējdarbības problēmām un izaicinājumiem Latvijā. Balstoties uz teorētiskajiem materiāliem un pētījuma rezultātiem autors piedāvā problēmu iespējamos risinājumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bušs K., Greitāne, R. (2021) Pētījums par sociālo uzņēmējdarbību: problēmas un izaicinājumi Latvijā. Bakalaura darbs/ Bušs K., Greitāne, R.- Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 51 lpp.
Atslēgas vārdi sociālā uzņēmējdarbība, sociālais uzņēmums, šķēršļi
Atslēgas vārdi angļu valodā social entrepreneurship, social enterprise, obstacles.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2021 18:41:24