Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par sociālo uzņēmējdarbību: problēmas un izaicinājumi Latvijā
Title in English Research on social entrepreneurship: problems and challenges in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer U.Kamols
Abstract Bakalaura darba autors: Kristiāns Bušs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pētījums par sociālo uzņēmējdarbību: problēmas un izaicinājumi Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 11 tabulas, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros tika veikts teorētisko nostādņu un domu apkopojums un analīze, kā arī bibliometriskais pētījums par zinātniskajām publikācijām sociālās uzņēmējdarbības jomā. Darba pētījuma daļā tika veikta intervija ar nozares ekspertu, kā arī veikta 50 sociālo uzņēmumu anketēšana. Iegūto datu analīze ļāva autoram izprast un definēt sešas no sociālās uzņēmējdarbības problēmām un izaicinājumiem Latvijā. Balstoties uz teorētiskajiem materiāliem un pētījuma rezultātiem autors piedāvā problēmu iespējamos risinājumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bušs K., Greitāne, R. (2021) Pētījums par sociālo uzņēmējdarbību: problēmas un izaicinājumi Latvijā. Bakalaura darbs/ Bušs K., Greitāne, R.- Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 51 lpp.
Keywords sociālā uzņēmējdarbība, sociālais uzņēmums, šķēršļi
Keywords in English social entrepreneurship, social enterprise, obstacles.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.05.2021 18:41:24