Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas faktoru noteikšana ārpakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Determining competitiveness factors in an outsourcing company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents K.Fedotova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir vērsta uz ārpakalpojumu sniedzošu uzņēmumu un tā konkurētspējas novērtēšanas un attīstības veicināšanu. Tēmas aktualitāti pamato liela ārpakalpojumu nozīme uzņēmējdarbības vidē, to daudzveidība un šaura darba specializācija. Bakalaura darba mērķis izpētīt ārpakalpojuma uzņēmuma konkurētspējas ietekmējošus faktorus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, 2 daļām (teorētiska un pētījuma), secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā tiek analizēta konkurētspējas un konkurences jēdziena būtība, konkurētspēju ietekmējošie faktori un konkurētspējas novērtēšanas metodes. Darba pētījuma daļā tiek atlasīti faktori, kas ietekmē ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju, izmantojot ekspertu metodi un aprēķināta katra faktora prioritātes vērtība, kas atbilst faktora svarīgumam. Pēc faktoru atlases darba autore izvērtē grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspēju izmantojot PEST un SVID analīzes. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 5 attēli, 16 tabulas, 9 formulas un izmantoti 49 informācijas avoti. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba nobeigumā ir formulēti 11 secinājumi un izvirzīti 4 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas faktori, ārpakalpojumu uzņēmumi, konkurētspējas novērtēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness factors, outsourcing companies, competitiveness assessment.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2021 12:54:37