Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Konkurētspējas faktoru noteikšana ārpakalpojumu uzņēmumā
Title in English Determining competitiveness factors in an outsourcing company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer K.Fedotova
Abstract Bakalaura darba tēma ir vērsta uz ārpakalpojumu sniedzošu uzņēmumu un tā konkurētspējas novērtēšanas un attīstības veicināšanu. Tēmas aktualitāti pamato liela ārpakalpojumu nozīme uzņēmējdarbības vidē, to daudzveidība un šaura darba specializācija. Bakalaura darba mērķis izpētīt ārpakalpojuma uzņēmuma konkurētspējas ietekmējošus faktorus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, 2 daļām (teorētiska un pētījuma), secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā tiek analizēta konkurētspējas un konkurences jēdziena būtība, konkurētspēju ietekmējošie faktori un konkurētspējas novērtēšanas metodes. Darba pētījuma daļā tiek atlasīti faktori, kas ietekmē ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju, izmantojot ekspertu metodi un aprēķināta katra faktora prioritātes vērtība, kas atbilst faktora svarīgumam. Pēc faktoru atlases darba autore izvērtē grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspēju izmantojot PEST un SVID analīzes. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 5 attēli, 16 tabulas, 9 formulas un izmantoti 49 informācijas avoti. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba nobeigumā ir formulēti 11 secinājumi un izvirzīti 4 priekšlikumi.
Keywords Konkurētspējas faktori, ārpakalpojumu uzņēmumi, konkurētspējas novērtēšana.
Keywords in English Competitiveness factors, outsourcing companies, competitiveness assessment.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.05.2021 12:54:37