Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa plānošanas nozīme uzņēmuma darbības uzsākšanā
Nosaukums angļu valodā The role of business planning in starting a business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents M.Pētersone
Anotācija Bakalaura darba autors: Artūrs Agapovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Biznesa plānošanas nozīme uzņēmuma darbības uzsākšanā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., neieskaitot pielikumus, tajā iekļauti 34 attēli un 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 9 angļu, 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darbā aplūkota uzņēmējdarbības būtība, biznesa plānošana un tās nozīme, kā arī biznesa plāna izstrādes nostādnes, balstoties uz ekonomiski zinātniskās teorētiskās bāzes, un praktiski pielietota biznesa plānošana uzņēmuma darbības uzsākšanā plānotajam autora nākotnes uzņēmumam “AA Būvniecība”. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Saplānota biznesa stratēģijas izveide sekmē veiksmīgu, sistemātisku, ilgstošu uzņēmuma darbību pakalpojuma sniegšanas procesā. Plānojot klientu, darbinieku, sabiedrības intereses, rezultātā rodas veiksmīga un efektīva uzņēmuma darbība. Lai bizness būtu veiksmīgs un sekmētu, pārraudzītu detalizētu uzņēmuma darbību, ir nepieciešams biznesa plāns, kas arī ir būtisks investoru un citu sadarbības partneru piesaistes instruments. Lieliska klienta apkalpošana ir atkarīga no pakalpojuma izzināšanas, uzņēmuma pozitīvas attieksmes, ātras reaģēšanas spējas, klienta atbalsta. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Agapovs, A. (2021) Biznesa plānošanas nozīme uzņēmuma darbības uzsākšanā. Bakalaura darbs/ A. Agapovs, J. Jakubāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 87 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, biznesa plānošana, biznesa plāns, būvniecības plānošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, business planning, business plan, construction planning.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2021 12:16:18