Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Biznesa plānošanas nozīme uzņēmuma darbības uzsākšanā
Title in English The role of business planning in starting a business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer M.Pētersone
Abstract Bakalaura darba autors: Artūrs Agapovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Biznesa plānošanas nozīme uzņēmuma darbības uzsākšanā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., neieskaitot pielikumus, tajā iekļauti 34 attēli un 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 9 angļu, 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darbā aplūkota uzņēmējdarbības būtība, biznesa plānošana un tās nozīme, kā arī biznesa plāna izstrādes nostādnes, balstoties uz ekonomiski zinātniskās teorētiskās bāzes, un praktiski pielietota biznesa plānošana uzņēmuma darbības uzsākšanā plānotajam autora nākotnes uzņēmumam “AA Būvniecība”. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Saplānota biznesa stratēģijas izveide sekmē veiksmīgu, sistemātisku, ilgstošu uzņēmuma darbību pakalpojuma sniegšanas procesā. Plānojot klientu, darbinieku, sabiedrības intereses, rezultātā rodas veiksmīga un efektīva uzņēmuma darbība. Lai bizness būtu veiksmīgs un sekmētu, pārraudzītu detalizētu uzņēmuma darbību, ir nepieciešams biznesa plāns, kas arī ir būtisks investoru un citu sadarbības partneru piesaistes instruments. Lieliska klienta apkalpošana ir atkarīga no pakalpojuma izzināšanas, uzņēmuma pozitīvas attieksmes, ātras reaģēšanas spējas, klienta atbalsta. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Agapovs, A. (2021) Biznesa plānošanas nozīme uzņēmuma darbības uzsākšanā. Bakalaura darbs/ A. Agapovs, J. Jakubāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 87 lpp.
Keywords Uzņēmējdarbība, biznesa plānošana, biznesa plāns, būvniecības plānošana.
Keywords in English Entrepreneurship, business planning, business plan, construction planning.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.05.2021 12:16:18