Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā
Nosaukums angļu valodā Coaching Interaction Integration Model in IT Project Management
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Angelina Roša
Recenzents Dr. oec. K. Oganisjana, profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Madara Evelīna Zoltnere Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Angelina Roša Maģistra darba temats: Koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas – teorētiskā daļa, metodoloģiskā daļa un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 64 angļu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ka koučings ir praktiski pielietojams IT projektu vadībā un to var pielietot, lai uzlabotu gan projektu vadītāju iemaņas, gan komandas saliedēšanās prasmes un projekta rezultātus. Darba ietvaros izstrādāts koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā, kuru var izmantot gan kouči, gan uzņēmumu vadītāji, lai pārraudzītu sadarbības procesu, būtu informēti par sagaidāmajiem rezultātiem. Modelis veidots balstoties uz koučinga un uzņēmuma vadītāja sadarbības procesu, kurā atspoguļota arī IT projektu gaita. Tāpat darba ietvaros tika noskaidrots, ka Latvijā IT projektu vadībā ir koučings ir maz izplatīts, bet tā potenciāls ir ļoti augsts. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Zoltnere M.,E. (2021). Koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā. Maģistra darbs/ M.E. Zoltnere, A. Roša.- Rīga: RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 109 lpp.
Atslēgas vārdi koučings, koučings IT projektu vadībā, koučinga modelis, biznesa koučings
Atslēgas vārdi angļu valodā coaching, coaching in IT project management, coaching model, business coaching
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 23:53:03