Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā
Title in English Coaching Interaction Integration Model in IT Project Management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Angelina Roša
Reviewer Dr. oec. K. Oganisjana, profesore
Abstract Maģistra darba autors: Madara Evelīna Zoltnere Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Angelina Roša Maģistra darba temats: Koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas – teorētiskā daļa, metodoloģiskā daļa un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu un 64 angļu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ka koučings ir praktiski pielietojams IT projektu vadībā un to var pielietot, lai uzlabotu gan projektu vadītāju iemaņas, gan komandas saliedēšanās prasmes un projekta rezultātus. Darba ietvaros izstrādāts koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā, kuru var izmantot gan kouči, gan uzņēmumu vadītāji, lai pārraudzītu sadarbības procesu, būtu informēti par sagaidāmajiem rezultātiem. Modelis veidots balstoties uz koučinga un uzņēmuma vadītāja sadarbības procesu, kurā atspoguļota arī IT projektu gaita. Tāpat darba ietvaros tika noskaidrots, ka Latvijā IT projektu vadībā ir koučings ir maz izplatīts, bet tā potenciāls ir ļoti augsts. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Zoltnere M.,E. (2021). Koučinga aktivitāšu integrēšanas modelis IT projektu vadībā. Maģistra darbs/ M.E. Zoltnere, A. Roša.- Rīga: RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 109 lpp.
Keywords koučings, koučings IT projektu vadībā, koučinga modelis, biznesa koučings
Keywords in English coaching, coaching in IT project management, coaching model, business coaching
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 28.05.2021 23:53:03