Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas organizācijā
Nosaukums angļu valodā Approaches to increasing work productivity in an organization
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autors: Aleksis Markuss Štucers Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas organizācijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, pētījuma daļa un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 24 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbā tiek apskatītas dažādas darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta produktivitātes definīcija, dažādi veidi, kā uz produktivitāti iedarbojas ergonomika, kā arī apvienoto pakalpojumu centru definīcija un darba organizācija tajos, un projektu vadīšanas metodoloģija Lean Six Sigma ar tās pamatprincipiem. Darba aktualitāte ir pamatojama ne tikai ar uzņēmumu augošo konkurenci un līdzīgajām iespējām piedāvāt augstas kvalitātes preces un pakalpojumus, kuru dēļ uzņēmumiem veiksmīgas konkurences dēļ ir jārod iespējas samazināt izdevumus un palielināt kapacitāti pie esošajiem resursiem, bet arī ar globālo situāciju un pandēmijas apstākļiem, kas tiešā veidā ietekmē praktiski visu cilvēku dzīves. Pandēmijas rezultātā ļoti liela darba devēju daļa bija spiesta saviem darbiniekiem nodrošināt iespēju strādāt attālināti, kas noveda pie pēkšņiem papildus izdevumiem un neskaidrības par turpmāko darbību. Pētījuma daļā ir veikts produktivitātes salīdzinājums starp darbu ofisā un darbu mājās. Datu pieejamības ietvaros tika analizētas produktivitātes izmaiņas, kā arī noteikti faktori, kas varēja ietekmēt pazeminātu vai paaugstinātu produktivitāti kādā konkrētā periodā. No Uzņēmuma X veiktās darbinieku aptaujas rezultātiem tika noskaidrota potenciālā darbinieku neapmierinātība ar dažādiem ikdienas darba faktoriem, kā arī izvērtēta potenciālā neapmierinātības ietekme uz darbu. Kā noslēdzošā pētījuma daļa bija Uzņēmumā X veiktā projekta analīze. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Štucers A. M.: Darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas organizācijā. Bakalaura darbs/ A. M. Štucers, Docente (prakt.) I. Eriņa. - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 51 lpp.
Atslēgas vārdi darba produktivitāte, ergonomika, apvienoto pakalpojumu centrs, lean six sigma
Atslēgas vārdi angļu valodā work productivity, ergonomics, shared service centre, lean six sigma
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 17:34:42