Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas organizācijā
Title in English Approaches to increasing work productivity in an organization
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer K.Gorbunova
Abstract Bakalaura darba autors: Aleksis Markuss Štucers Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas organizācijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, pētījuma daļa un secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 24 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbā tiek apskatītas dažādas darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta produktivitātes definīcija, dažādi veidi, kā uz produktivitāti iedarbojas ergonomika, kā arī apvienoto pakalpojumu centru definīcija un darba organizācija tajos, un projektu vadīšanas metodoloģija Lean Six Sigma ar tās pamatprincipiem. Darba aktualitāte ir pamatojama ne tikai ar uzņēmumu augošo konkurenci un līdzīgajām iespējām piedāvāt augstas kvalitātes preces un pakalpojumus, kuru dēļ uzņēmumiem veiksmīgas konkurences dēļ ir jārod iespējas samazināt izdevumus un palielināt kapacitāti pie esošajiem resursiem, bet arī ar globālo situāciju un pandēmijas apstākļiem, kas tiešā veidā ietekmē praktiski visu cilvēku dzīves. Pandēmijas rezultātā ļoti liela darba devēju daļa bija spiesta saviem darbiniekiem nodrošināt iespēju strādāt attālināti, kas noveda pie pēkšņiem papildus izdevumiem un neskaidrības par turpmāko darbību. Pētījuma daļā ir veikts produktivitātes salīdzinājums starp darbu ofisā un darbu mājās. Datu pieejamības ietvaros tika analizētas produktivitātes izmaiņas, kā arī noteikti faktori, kas varēja ietekmēt pazeminātu vai paaugstinātu produktivitāti kādā konkrētā periodā. No Uzņēmuma X veiktās darbinieku aptaujas rezultātiem tika noskaidrota potenciālā darbinieku neapmierinātība ar dažādiem ikdienas darba faktoriem, kā arī izvērtēta potenciālā neapmierinātības ietekme uz darbu. Kā noslēdzošā pētījuma daļa bija Uzņēmumā X veiktā projekta analīze. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Štucers A. M.: Darba produktivitātes paaugstināšanas pieejas organizācijā. Bakalaura darbs/ A. M. Štucers, Docente (prakt.) I. Eriņa. - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 51 lpp.
Keywords darba produktivitāte, ergonomika, apvienoto pakalpojumu centrs, lean six sigma
Keywords in English work productivity, ergonomics, shared service centre, lean six sigma
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 28.05.2021 17:34:42